Activitati Educationale

Activitățile instructiv-educative se desfășoară conform curriculumului pentru învățământul preșcolar și cuprinde:

  • ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

 

  • JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE

 

  • ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: Activități de educare a limbajului;

DOMENIUL ȘTIINȚĂ: Activități matematice, și de Cunoaștere a mediului;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Activități practice,  Educație pentru societate;

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: Activități artistico-plastice, Educație muzicală;

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC: Educație fizică.