Istoric

   Grădiniţa  a fost dată în folosinţă în anul 1974, destinaţia ei iniţială fiind de creşă. Întrucât compartimentarea spaţiului si utilităţile nu corespundeau cerinţelor  unei creşe, din anul 1975 unitatea şi-a schimbat statutul devenind grădiniţă de copii. Clădirea are o suprafaţă construită de 836 mp. pe doua  nivele iar curtea aferentă măsoară aprox. 5000 de mp. În vara  anului 2010, aceasta a fost amenajată cu locuri şi aparate de joacă moderne, care respectă standardele europene de siguranţă şi protecţie. De asemenea, s-au amenajat spaţii verzi şi peluze care conferă grădiniţei un profil modern, elegant, european.

Grădiniţa, aflată în prezent în patrimoniul  Consiliului local  sect. 3,  a beneficiat  in anul 2009  de o extindere – corp  nou   cu o capacitate  de 3  grupe şi  dependinţe devenind  astfel  una  dintre  cele  mai  mari unităţi  de invăţământ preşcolar  din sectorul  3,  cu o capacitate  totală  de 15 săli  de grupă.

Un număr de   500   de copii  sunt repartizaţi anual  pe 15 grupe cu orar prelungit.  Activitatea instructivă se desfăşoară pe grupe de vârstă în concordanţă cu Curriculum  pentru  educatia  timpurie  a copiilor  de la 3 la 6 ani.

In  ultimii  4  ani  s-au  investit  sume importante  pentru  modernizarea  spaţiilor educaţionale şi auxiliare  în  vederea  crearii  unui  ambient  securizant, estetic, funcţional, prietenos,  sănătos  şi   plăcut  pentru  copii,  părinţi  şi  personal.