DESPRE NOI

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădiniţa  îşi propune să formeze copiilor de vârstă preşcolară o personalitate armonioasă,creativă,ataşată valorilor naţionale şi europene,inspirându-se în acţiunea sa educativă din principiile pedagogiei,asigurând un cadru educaţional cât mai variat şi mai performant.

MISIUNE:

 • Să satisfacă nevoile educaţionale,sociale şi emoţionale ale copiilor prin programe  educaţionale atractive, stimulative, axate pe  nevoile  copilului și  pe  activitatea  lui  fundamental :
 • Să  familiarizeze   copiii  cu  respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu;
 • Să creeze în unitatea de învăţământ un climat de încredere, participare, iniţiativă şi responsabilitate.

 

VALORI

 • Etică
 • Integritate și  cinste
 • Punctualitate
 • Responsabilitate
 • Perfecționare
 • Respect pentru legi și regulamente
 • Dragoste pentru  muncă
 • Raspect pentru  drepturile celorlalți


DEVIZA GRĂDINIŢEI :

                   ,, Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu  ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm cum să se adapteze.” (Maria Montessori)

Grădiniţa este  un centru cultural şi de educaţie, cu o cultură organizaţională bine definită,care va promova modele în  diferite planuri ( de relaţionare,de învăţare, de promovare  a exemplelor de bune practici,de management performant). Aici, copiii care frecventează grădiniţă,  vor avea acces la educaţie axată pe nevoile lor fundamentale:joc, mişcare, recreere, afecţiune, respectarea drepturilor,  securitate, înţelegere.

Misiunea grădiniţei este fundamentată pe valorile unităţii de învăţământ astfel:

 1. Personalul ca principala resursă a grădiniţei;
 2. Mediu adecvat de desfăşurare a activităţilor;
 3. Evaluarea nivelului de pregătire a personalului;
 4. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare.
 5. Implicarea partenerilor  educaţionali  în viaţa  şi activitatea instituţiei  de învăţământ.

Pentru facilitarea misiunii şi a viziunii în perioada 2014- 2018 conform standardelor recomandate de documentele privind asigurarea calităţii în educaţie vor fi analizate ca probleme prioritare următoarele:

 • Climatul  şcolii ; resursa  umană( prestaţie, formare şi perfecţionare , comunicare, relaţionare, implicare)
 • Accesul la educaţie a copiilor cu cerinţe speciale;
 • Rata frecvenţei;
 • Parteneriatul cu comunitatea locală, părinţi, autoritatea locală,compartimente ale societăţii civile, instituţii culturale şi de educaţie, etc.
 • Resurse materiale;
 • D.Ş, activităţile extracurriculare;
 • Analiza SWOT.

Servicii oferite:

 • Consiliere psihologică acordată copiilor;
 • Învăţarea limbilor străine(limba engleză, limba germană), dans, muzica, arte plastice;
 • Mediul educaţional care să încurajeze copilul în a fi creativ,independent, curios să cunoască şi să înveţe;
 • Cunoaşterea nevoilor beneficiarilor;
 • Observarea,înregistrarea şi utilizarea informaţiilor referitoare la dezvoltarea copiilor;